2012-03-27

Grattis

Stort Grattis säger vi till Evas Galleri & Hem som är den lyckliga vinnaren av fatet från Koziol. Kommer på posten inom kort.
http://ewasgalleriochhem.blogspot.se/

1 kommentar:

Arkiv