2010-12-03

Tips till valet av väggfärg!

Färg har olika glanstal och anger hur matt eller blank en yta upplevs. Ju högre glanstal en färg har, desto blankare är ytan. Du ska välja en färg med högt glanstal i utrymmen där du vet att du behöver torka av ibland, t. ex i ett kök. En kökslucka har ofta ett mycket högt glanstal. En blankare färg, med högt glanstal (halvblank och blank), gör att ljuset studsar mot ytan och kan därför upplevas som ganska hård. Vill man istället ha ett mjukare intryck ska man välja en färg med lägre glanstal. En matt färg till väggar är även bra i ett annat avseende, den är mer förlåtande om väggen har diverse skavanker. Vill man gradera glanstalen ser uppdelningen i grova drag ut så här: högblank 80-90 blank 50-70 halvblank 35-50 Matta färger (halvmatt, matt och helmatt) anges i tal mellan 0-10. Glansvärdet kan mätas med en glansmätare. Instrumentet mäter reflektionen från en yta och avger ett värde/tal för färgens glans. Olika kulörer kan göra sig mer eller mindre bra i olika glanstal. Rådgör med din färghandlare och beskriv till vad färgen ska användas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Arkiv